ALLE FESTER I REGI AV BREVIK MC ER AVLYST.

HÅPER VI KOMMER STERKERE IGJEN ETTER SOMMEREN.

VI KJØRER FREMDELES SØNDAGSTURER

SE TERMINLISTA FOR TID OG STED.

HUSK Å FØLGE ALLE CORONNA RÅD FRA MYNDIGHETENE.

Om Brevik MC

 • Stiftet i 1993

  Brevik MC klubb ble stiftet i januar 1993. Antall medlemmer har økt fra ca. 30 i 1993 til ca 185 ved utgangen av 2014.

 • Strømtangveien 11 er vårt hjem

  Vi holder til i den gamle ærverdige jernbanestasjonen i Brevik, eller «Stasjonen», som vi kaller klubbhuset vårt. Stasjonen finner du ved å kjøre ned bakken fra Korvetten,  avkjørsel før Breviksbrua. I bunnen av bakken på høyre side finner du Stasjonen.  Besøksadressen er Strømtangveien 11, 3950 Brevik.

 • Plass til alle

  Brevik MC klubb er en motorsykkelklubb for folk i alle aldre. Det er også stor spredning når det gjelder motorsykkelmerke og type sykkel.

 • Aktiviteter

  Tur og Fest arrangerer to turer for medlemmene i løpet av sesongen, samtidig som mange medlemmene deltar på ulike treff i sesongen.
  Vi arrangerer også en Brevik MC dag for medlemmer hvor det sjekkes det mest elementære ved motorsyklene. Deretter har vi grilling og fest.
  Vi er medarrangør av Trafikksikkerhetsdagen på Gjeteryggen.
  Vi er faste medlemmer av MC forum Telemark sammen med Vegvesenet og Politiet.
  Vi er arrangør av en av de største MC messene som arrangeres i Norge.

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

Send us mail

Send us mail