Arkiv BMC

 

 

Mappene som ligger under ARKIV BMC er kun gjort tilgjengelig internt for medlemmer. Alle medlemmer skal ha mottatt en mail med passordet for innlogging til referatene.

 

Vi har sortert referat i undermenyene til årsmøter og medlemsmøter/andre referat.

Alle referat blir forløpende lagt ut etter møter. Gamle referat og årsmøter jobber vi nå med å scanne og legge ut.