Mappene som ligger under ARKIV BMC er kun gjort tilgjengelig internt for medlemmer. Alle medlemmer skal ha mottatt en mail med passordet for innlogging til referatene.

 

Vi har sortert referat i undermenyene til årsmøter og medlemsmøter/andre referat.

Alle referat blir forløpende lagt ut etter møter. Gamle referat og årsmøter jobber vi nå med å scanne og legge ut.