Styremøte nr. 1. – 2019

Dato:             04.02.2019

Sted:              Stasjon,

Rolle Navn Møtt Forfall
Leder Tor Erling Mæhle x
Nestleder Torgeir Hansen x
Kasserer Margrethe Mæhle x
Sekretær Erik Ahlbom x
Styremedlem Arnt Sivertsen x
Styremedlem Kai Ekornrød x
Vara (Huskom ) Ole Johan Tovsen x
Vara (Tur og Fest) Tove Olsen x

 

 

Sak

Nr

Sak Ansvar Frist
Oppmeldte saker
 

01.01

 

Referat fra forrige styremøte nr. 11.2018.-25.01.2019

-Referat godkjent.

 

 

 

Erik

 

 

 

01.02

 

Økonomi

-Kasserer leverte og gjennomgikk Oversikt januar 2019.

 

 

 

Margrethe

 

01.03

 

Nytt fra sist.

-Styret velger medlemmer til Finanskomiteen. Ståle Strømmen og Audhild Åsebø forespørres. Geir Åge Søvde går ut. Aksjonen settes inn på Årshjulet.

-Gruppa for å se på leiekontrakten til Stasjon, ,

 

-Vårtur Mai/Juni og Høsttur August/September settes inn på Årshjulet.

-Nils Aage forespørres om start av komite for MC-messa 2020.

 

 

 

Tor Erling

 

 

Inge

Tor Erling

Erik

 

Arnt

 

01.04

 

-Medlemsfester og Medlemsturer.

-Sjenkebevilling er søkt for vårens arrangementer.

-Tur og Fest tar seg av bestilling av varer til fester/arrangementer.

-Tove har mottatt komplett nøkkelsett, og mottok permen fra forrige Tur og fest.

-Tur og Fest får oversikten for Søndagsturer.

 

-Vårturen er under planlegging.

-Buss til MC-messa 2019. Tor Erling er turleder på turen. 5 tilbud om busstransport innkommet. Magnus reiser velges.

 

 

 

Tor Erling

Tove

 

 

 

Arnt

 

Tove

Tor Erling

Erik

 

01.05

 

 

-Medlemsmøte

-Dagens Tema er MC og utstyr fra Speed Sandefjord.

-Åpning, styreinfo

-Kai og Torgeir organiserer Tema og foredragsholdere til Medlemsmøtene.

 

 

 

Nils Aage

Tor Erling

Kai

Torgeir

 

01.06

 

 

-Eventuelt.

-Dekket av tidligere saker.

 

 

Neste styremøte : 27.03.2019 kl. 17:30   Tema:

 

 

Alle

 

05.02.2019  Erik A.

 

Tor Erling:                   tnmfour@online.no                            918 12 882

Torgeir:                       torghan@online.no                             911 90 470

Margrethe:                  Margrethe.Maehle@porsgrunn.kommune.no

?

Arnt:                            arntsi@online.no

Kai:                             kekor@online.no                                481 31 755

Lullan:                         lullantovsen@gmail.com                   932 07 073

Hilde Marie:                hildem.lithell@hotmail.com                92260688

Tove:                           toveolsen247@gmail.com                             ?

Erik A.:                        eriahlbo@online.no                            901 65 247

 

Sekretær pc.               sekretar@brevikmc.no