Brevik MC styre og komitéer 2020

MEDLEMSMØTER 2020

MANDAG 2.MARS

MANDAG 30. MARS

MANDAG 4.MAI

MANDAG 8. JUNI

MANDAG 7.SEPTEMBER

MANDAG 2. NOVEMBER

MANDAG 7. DESEMBER

Styre
Leder Tor Erling Mæhle 91812882 tnmfour@online.no
Nestleder Morten Kikut mokiku@online.no
Sekretær Per Magne Berget 90034069 kasserer@brevikmc.no. 
Kasserer Pål Honerød paal.honerod@vtfk.no
Styremedlem Bjørn Apland 97768550 bapland9@gmail.com
Styremedlem Arnt sivertsen 91700542 arntsi@online.no
Tur- og festkomité
Ruth Magnushommen ruth-mag@live.no
Helene Ralle hralle@hotmail.com
Margrethe og Tor Erling Mæhle tnmfour@online.no margrethe.maehle@porsgrunn.kommune.no Deler vervet
Inge Solgaard inge.solgaard@hotmail.com
Materialforvalter
Tor Erling Mæhle tnmfour@online.no
Huskomité
Kai Ekornrød 48131755 kekor@online.no
Margrete Mæhle 91524115 margrethe.maehle@porsgrunn.kommune.no
Marit Løberg maritloberg@gmail.com
Aarid Nygård og Jorunn Asdal aaridn@hotmail.com; joasdal@online.no Deler vervet
Jørn Folkvang folkvang@online.no
Finanskomité
Nils Aage Tangvald nat@bamble.kommune.no
Ståle Strømmen staastro@online.no
Audhild Åsebø audhild.asebo@gmail.com
Valgkomité
Ole Johan Tovsen 93207073 lullantovsen@gmail.com
Erik Ahlbom 90165247 eriahlbo@online.no

 

Brevik MC klubb ble stiftet i januar 1993. Antall medlemmer har økt fra ca. 30 i 1993 til ca 185 ved utgangen av 2014.

Vi holder til i den gamle ærverdige jernbanestasjonen i Brevik, eller «Stasjonen», som vi kaller klubbhuset vårt. Stasjonen finner du ved å kjøre ned bakken fra Korvetten,  avkjørsel før Breviksbrua. I bunnen av bakken på høyre side finner du Stasjonen.  Besøksadressen er Strømtangveien 11, 3950 Brevik.

 

 

INFO FRA STYRET

Åpningstider på Stasjon er:

Medlemsmøter hver første mandag i måneden kl 19. (unntatt juli)

Mandager og onsdager har vi treffkvelder hvor alle er velkommen, fra kl. 18:00 – ca 19:00.

Enkelte fredager og lørdager vil det også bli avholdt arrangement  (se invitasjoner i egen fane).

«Støttepilz» blir arrangert  2. fredag i hver måned

 

HVA DRIVER VI MED

Tur og Fest arrangerer to turer for medlemmene i løpet av sesongen, samtidig som mange medlemmene deltar på ulike treff i sesongen.

Vi arrangerer også en Brevik MC dag for medlemmer hvor det sjekkes det mest elementære ved motorsyklene. Deretter har vi grilling og fest.

Vi er medarrangør av Trafikksikkerhetsdagen på Gjeteryggen.

Vi er faste medlemmer av MC forum Telemark sammen med Vegvesenet og Politiet.

Vi er arrangør av en av de største MC messene som arrangeres i Norge.

Neste messe er mars  2020                     (Arrangeres hvert 2. år)

 

HVEM ER VI

Brevik MC klubb er en motorsykkelklubb for folk i alle aldre. Det er også stor spredning når det gjelder motorsykkelmerke og type sykkel.

For ytterligere informasjon om klubben, ta kontakt med vår Leder: tnmfour@online.no

Er du interessert i å bli medlem?

Priser: Hovedmedlem kr 450 pr år

Ungdomsmedlem under 30 år kr 200 pr år

Familiemedlem kr 200 pr.år

Ved innmelding :  Fyll ut eget innmeldingsskjema under fanen innmelding. Vennligst spesifiser der hva slags medlemmskap du ønsker.