Styret i Brevik MC 2019

TELEFON E-POST ÅR
LEDER TOR ERLING MÆLE 91 81 28 82 tnmfour@online.no 2
NESTLEDER TORGEIR HANSEN 91 19 04 70 torghan@online.no 1
SEKRETÆR ERIK AHLBOM 901 65 247 eriahlbo@online.no;sekretar@brevikmc.no 1
KASSERER MARGRETHE MÆHLE 915 24 115 Margrethe.Maehle@porsgrunn.kommune.no 1
STYREMEDLEM KAI EKORNRØD 481 31 755 kekor@online.no 1
STYREMEDLEM ARNT SIVERTSEN 917 00 542 2
TUR/FEST TOVE OLSEN 976 86 256 toveolsen247@gmail.com 2
TUR/FEST HILDE MARIA LITHELL 922 60 688 hildem.lithell@hotmail.com 1
TUR/FEST HELENE RALLE 936 67 585 hralle@hotmail.com 2
TUR/FEST INGE SOLGAARD 412 54 432 inge.solgaard@hotmail.com 1
MATR. FORVALTER TOVE OLSEN 976 86 256 toveolsen247@gmail.com 2
VALGKOMITE LULLAN TOFSEN 932 07 073 lullantovsen@gmail.com 2
ERIK SJØBERG 413 24 963 1
NILS ÅGE TANGVALL 2
HUSKOMITE MARGRETHE MÆHLE 915 24 115 Margrethe.Maehle@porsgrunn.kommune.no 2
HUSKOMITE MARIT LØBERG 922 26 448 2
HUSKOMITE JØRN FOLKVANG 951 11 432 2
HUSKOMITE ELLEN TUFTE STRØMMEN 993 83 188 1
HUSKOMITE LULLAN TOFSEN 932 07 073 lullantovsen@gmail.com

 

Brevik MC klubb ble stiftet i januar 1993. Antall medlemmer har økt fra ca. 30 i 1993 til ca 185 ved utgangen av 2014.

Vi holder til i den gamle ærverdige jernbanestasjonen i Brevik, eller «Stasjonen», som vi kaller klubbhuset vårt. Stasjonen finner du ved å kjøre ned bakken fra Korvetten,  avkjørsel før Breviksbrua. I bunnen av bakken på høyre side finner du Stasjonen.  Besøksadressen er Strømtangveien 11, 3950 Brevik.

 

 

INFO FRA STYRET

Åpningstider på Stasjon er:

Medlemsmøter hver første mandag i måneden kl 19. (unntatt juli)

Mandager og onsdager har vi treffkvelder hvor alle er velkommen, fra kl. 18:00 – ca 19:00.

Enkelte fredager og lørdager vil det også bli avholdt arrangement  (se invitasjoner i egen fane).

«Støttepilz» blir arrangert  2. fredag i hver måned

 

HVA DRIVER VI MED

Tur og Fest arrangerer to turer for medlemmene i løpet av sesongen, samtidig som mange medlemmene deltar på ulike treff i sesongen.

Vi arrangerer også en Brevik MC dag for medlemmer hvor det sjekkes det mest elementære ved motorsyklene. Deretter har vi grilling og fest.

Vi er medarrangør av Trafikksikkerhetsdagen på Gjeteryggen.

Vi er faste medlemmer av MC forum Telemark sammen med Vegvesenet og Politiet.

Vi er arrangør av en av de største MC messene som arrangeres i Norge.

Neste messe er mars  2020                     (Arrangeres hvert 2. år)

 

HVEM ER VI

Brevik MC klubb er en motorsykkelklubb for folk i alle aldre. Det er også stor spredning når det gjelder motorsykkelmerke og type sykkel.

For ytterligere informasjon om klubben, ta kontakt med vår Leder: tnmfour@online.no

Er du interessert i å bli medlem?

Priser: Hovedmedlem kr 400 pr år

Ungdomsmedlem under 30 år kr 200 pr år

Familiemedlem kr 200 pr.år

Ved innmelding :  Fyll ut eget innmeldingsskjema under fanen innmelding. Vennligst spesifiser der hva slags medlemmskap du ønsker.