BMC – dag/MC – messe Lillestrøm 2019

Hei alle medlemmer i Brevik MC

De siste par årene har det vert liten oppslutning om BMC – dagene

På styremøte 5.nov ble det foreslått å kombinere MBMC – dagen med busstur til MC – messa i Lillestrøm.

Styret gikk inn for denne løsningen, dette skjer da uavhengig av vårfesten.

MC – mesa er helgen29. – 30. mars 2019

Det er planlagt å sette opp buss til Lillestrøm lørdag 30. mars

Styret.